logo

Xổ số Max 3D Thứ 6

Các con số dự thưởng phải trùng khớp với số kết quả theo đúng thứ tự

Kỳ quay thưởng: #00588
G1 979 886
G2 259 959 515 473
G3 847 804 769 403 060 855
KK 723 208 501 785 318 381 245 510
Quảng cáo
Kỳ quay thưởng: #00585
G1 821 057
G2 824 839 293 507
G3 847 605 873 220 086 877
KK 859 550 896 449 394 356 967 297
Kỳ quay thưởng: #00582
G1 311 544
G2 861 308 217 867
G3 576 766 526 103 583 915
KK 945 613 466 215 453 484 868 109
Kỳ quay thưởng: #00579
G1 704 151
G2 533 101 123 441
G3 634 457 037 533 652 802
KK 664 960 371 458 924 520 602 578
Kỳ quay thưởng: #00576
G1 385 805
G2 877 431 931 057
G3 394 982 737 120 120 418
KK 470 989 215 718 485 879 574 745
Kỳ quay thưởng: #00573
G1 475 768
G2 629 141 215 099
G3 125 549 226 145 329 480
KK 843 023 584 314 892 758 888 907
Kỳ quay thưởng: #00570
G1 400 549
G2 429 136 068 988
G3 147 701 327 236 759 250
KK 794 270 171 517 183 932 056 996
Kỳ quay thưởng: #00567
G1 266 763
G2 307 079 978 859
G3 508 532 929 791 209 585
KK 814 703 857 755 054 616 627 936
Kỳ quay thưởng: #00564
G1 255 538
G2 731 462 776 882
G3 359 746 913 516 691 444
KK 044 271 544 599 338 259 878 291
Kỳ quay thưởng: #00562
G1 595 678
G2 415 586 162 258
G3 264 002 233 222 464 346
KK 303 587 331 905 151 889 517 625
Kỳ quay thưởng: #00559
G1 067 078
G2 665 975 539 952
G3 492 125 210 433 221 998
KK 107 660 234 124 037 045 040 956
Kỳ quay thưởng: #00556
G1 686 026
G2 767 848 133 689
G3 455 604 892 438 386 653
KK 525 396 479 203 646 855 751 340
Kỳ quay thưởng: #00553
G1 736 492
G2 591 828 839 275
G3 245 473 949 774 823 988
KK 799 530 940 585 620 361 854 208

Thông Tin Về Xổ Số Max 3D

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D

  1. Lịch mở thưởng
    • Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h30 các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần
  2. Cơ cấu giải thưởng
    • Vé số điện toán Max 3D phát hành với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
    • Mỗi dãy số tham gia gồm 3 chữ số (từ 0 đến 9) tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
a. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D cơ bản:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất Trùng bất kỳ 1 trong 2 số quay thưởng giải Nhất theo đúng thứ tự các chữ số 1.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 1 trong 4 số quay thưởng giải Nhì theo đúng thứ tự của các chữ số 350.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 1 trong 6 số quay thưởng giải Ba theo đúng thứ tự của các chữ số 210.000
Giải Khuyến khích Trùng bất kỳ 1 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích theo đúng thứ tự của các chữ số 100.000
b. Cơ cấu giải thưởng của Max 3D+:
Giải thưởng Kết quả Giá trị giải thưởng (VNĐ)
Giải Nhất/ĐB Trùng hai số quay thưởng giải Nhất 1.000.000.000
Giải Nhì Trùng bất kỳ 2 trong 4 số quay thưởng giải Nhì 40.000.000
Giải Ba Trùng bất kỳ 2 trong 6 số quay thưởng giải Ba 10.000.000
Giải Tư Trùng bất kỳ 2 trong 8 số quay thưởng giải Khuyến Khích 5.000.000
Giải Năm Trùng bất kỳ 2 số quay thưởng của giải Nhất, Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích 1.000.000
Giải Sáu Trùng 1 số quay thưởng giải Nhất bất kỳ 150.000
Giải Bảy Trùng 1 số quay thưởng giải Nhì, Ba hoặc Khuyến Khích bất kỳ 40.000
Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump