logo

Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2

Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 91 92 13
G.7 133 676 202
G.6 3092 8060 5396 5919 7823 2891 4643 7998 8385
G.5 0703 9214 5474
G.4 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847
G.3 31947 54250 42862 14907 40242 54665
G.2 25430 06546 98887
G.1 16044 36946 75983
G.ĐB 763971 413613 163173
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 02/10/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 03
1 18 ,14
2 25 ,27
3 33 ,34 ,30
4 47 ,44
5 50
6 60 ,64
7 71
8
9 91 ,92 ,96 ,97
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 03 ,07
1 19 ,14 ,15 ,13
2 23 ,26 ,22
3 39
4 46 ,46
5 52
6 62
7 76
8
9 92 ,91 ,96
Đầu Lô tô Cà Mau
0 02 ,02
1 13 ,11
2 23
3 38
4 43 ,47 ,42
5 52
6 65
7 74 ,73
8 85 ,80 ,87 ,83
9 98
Quảng cáo
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 49 15 64
G.7 489 788 524
G.6 3817 1999 4913 7168 9342 7903 6175 4316 2472
G.5 5642 2442 4675
G.4 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542
G.3 17892 59228 05691 20896 91810 80837
G.2 78968 30148 17808
G.1 21640 60481 65610
G.ĐB 587017 460871 278543
Lô tô miền Nam 25/09/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0
1 17 ,13 ,14 ,17
2 28
3
4 49 ,42 ,41 ,40
5 54
6 68
7 73
8 89
9 99 ,90 ,98 ,97 ,92
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 03 ,06 ,04
1 15 ,19
2 29
3 30
4 42 ,42 ,48
5 56
6 68
7 71
8 88 ,85 ,81
9 91 ,96
Đầu Lô tô Cà Mau
0 06 ,05 ,04 ,07 ,08
1 16 ,10 ,10
2 24
3 37
4 46 ,42 ,43
5
6 64 ,66
7 75 ,72 ,75
8
9
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 57 74 75
G.7 031 263 536
G.6 1901 6797 6982 4665 3585 3914 6947 9960 1084
G.5 1533 2659 8532
G.4 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225 17337 21587 13955 20261 46084 19825 75475 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984
G.3 42113 39282 13039 96031 67476 81437
G.2 53523 67344 46526
G.1 31965 53115 73230
G.ĐB 415373 498180 035668
Lô tô miền Nam 18/09/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 01
1 13
2 27 ,22 ,25 ,23
3 31 ,33 ,31
4
5 57
6 61 ,69 ,65
7 73
8 82 ,82
9 97 ,97
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0
1 14 ,15
2 25
3 37 ,39 ,31
4 44
5 59 ,55
6 63 ,65 ,61
7 74 ,75
8 85 ,87 ,84 ,80
9
Đầu Lô tô Cà Mau
0 08
1
2 26
3 36 ,32 ,37 ,30
4 47 ,44
5
6 60 ,68
7 75 ,72 ,76
8 84 ,86 ,86 ,86 ,84
9
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 99 11 02
G.7 199 913 271
G.6 1945 2051 8618 3851 3600 2613 6118 9525 8581
G.5 3993 7662 9901
G.4 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937 43808 95080 48941 31908 50389 58823 44166 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188
G.3 84201 92751 32126 88963 86573 05748
G.2 30599 78211 01406
G.1 83509 00224 33265
G.ĐB 329681 106053 945364
Lô tô miền Nam 11/09/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 01 ,09
1 18
2 26
3 35 ,30 ,31 ,37
4 45
5 51 ,55 ,51
6
7 75
8 81
9 99 ,99 ,93 ,99
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 00 ,08 ,08
1 11 ,13 ,13 ,11
2 23 ,26 ,24
3
4 41
5 51 ,53
6 62 ,66 ,63
7
8 80 ,89
9
Đầu Lô tô Cà Mau
0 02 ,01 ,04 ,07 ,01 ,06
1 18
2 25
3
4 41 ,48
5 51
6 65 ,64
7 71 ,73
8 81 ,80 ,88
9
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 05 49 67
G.7 668 971 182
G.6 2667 6206 4209 5715 7704 0376 5822 9147 3555
G.5 0967 9665 0309
G.4 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939 39167 88696 24823 20282 38736 90779 42836 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287
G.3 16184 16031 41212 45421 14930 32795
G.2 80430 16983 95313
G.1 06308 43847 78907
G.ĐB 579482 295310 949028
Lô tô miền Nam 04/09/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 05 ,06 ,09 ,05 ,00 ,08
1 19
2 24
3 39 ,31 ,30
4 49
5
6 68 ,67 ,67
7 76
8 84 ,82
9
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 04
1 15 ,12 ,10
2 23 ,21
3 36 ,36
4 49 ,47
5
6 65 ,67
7 71 ,76 ,79
8 82 ,83
9 96
Đầu Lô tô Cà Mau
0 09 ,08 ,07
1 13 ,13
2 22 ,28
3 30
4 47 ,40
5 55
6 67 ,66
7
8 82 ,87 ,87
9 92 ,95
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 25 11 96
G.7 938 373 568
G.6 9525 9918 7402 2030 2631 7791 6493 6682 0302
G.5 3625 3831 6373
G.4 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260 65385 29868 72086 50906 75949 77212 98785 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617
G.3 97924 40294 85679 35702 21107 05773
G.2 99874 13076 31156
G.1 11846 41885 19626
G.ĐB 877720 632031 611451
Lô tô miền Nam 28/08/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 02 ,01
1 18 ,16
2 25 ,25 ,25 ,24 ,20
3 38
4 42 ,46
5 52
6 60
7 72 ,74
8 83
9 94
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 06 ,02
1 11 ,12
2
3 30 ,31 ,31 ,31
4 49
5
6 68
7 73 ,79 ,76
8 85 ,86 ,85 ,85
9 91
Đầu Lô tô Cà Mau
0 02 ,06 ,07
1 10 ,19 ,17
2 26
3
4 46
5 56 ,56 ,51
6 68 ,69
7 73 ,73
8 82
9 96 ,93
Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 47 65 29
G.7 471 587 266
G.6 0312 0409 9662 7005 7407 6604 8782 0719 2575
G.5 7731 2853 8205
G.4 30231 37470 82708 73930 19650 70497 18615 60783 77310 65017 04180 05049 25893 87071 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231
G.3 37719 19814 42733 15293 36406 57214
G.2 37324 95487 62556
G.1 96500 33064 02647
G.ĐB 302838 799202 553224
Lô tô miền Nam 21/08/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 09 ,08 ,00
1 12 ,15 ,19 ,14
2 24
3 31 ,31 ,30 ,38
4 47
5 50
6 62
7 71 ,70
8
9 97
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 05 ,07 ,04 ,02
1 10 ,17
2
3 33
4 49
5 53
6 65 ,64
7 71
8 87 ,83 ,80 ,87
9 93 ,93
Đầu Lô tô Cà Mau
0 05 ,06
1 19 ,19 ,13 ,14
2 29 ,24
3 31
4 42 ,47
5 50 ,56
6 66 ,67
7 75
8 82 ,85
9

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất