logo

Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN

Giải TPHCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 91 92 13
G.7 133 676 202
G.6 3092 8060 5396 5919 7823 2891 4643 7998 8385
G.5 0703 9214 5474
G.4 29918 04397 51714 84525 14564 98934 92527 34439 15103 42196 80026 22552 92215 11322 46738 09011 25580 96523 08102 05052 25847
G.3 31947 54250 42862 14907 40242 54665
G.2 25430 06546 98887
G.1 16044 36946 75983
G.ĐB 763971 413613 163173
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 02/10/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0 03
1 18 ,14
2 25 ,27
3 33 ,34 ,30
4 47 ,44
5 50
6 60 ,64
7 71
8
9 91 ,92 ,96 ,97
Đầu Lô tô Đồng Tháp
0 03 ,07
1 19 ,14 ,15 ,13
2 23 ,26 ,22
3 39
4 46 ,46
5 52
6 62
7 76
8
9 92 ,91 ,96
Đầu Lô tô Cà Mau
0 02 ,02
1 13 ,11
2 23
3 38
4 43 ,47 ,42
5 52
6 65
7 74 ,73
8 85 ,80 ,87 ,83
9 98
Quảng cáo
Giải Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
G.8 98 64 33
G.7 014 980 328
G.6 0698 6849 8483 6042 9518 7952 5397 8069 6936
G.5 2062 5256 1945
G.4 07151 74534 60329 78142 22566 38163 20544 44658 82920 42589 01717 68441 13513 27581 26885 25086 84651 93276 57882 13416 86079
G.3 51489 99615 50035 34989 02591 33013
G.2 92952 50600 69782
G.1 94835 22092 04681
G.ĐB 724394 740214 677832
Lô tô miền Nam 01/10/2023
Đầu Lô tô Tiền Giang
0
1 14 ,15
2 29
3 34 ,35
4 49 ,42 ,44
5 51 ,52
6 62 ,66 ,63
7
8 83 ,89
9 98 ,98 ,94
Đầu Lô tô Kiên Giang
0 00
1 18 ,17 ,13 ,14
2 20
3 35
4 42 ,41
5 52 ,56 ,58
6 64
7
8 80 ,89 ,81 ,89
9 92
Đầu Lô tô Đà Lạt
0
1 16 ,13
2 28
3 33 ,36 ,32
4 45
5 51
6 69
7 76 ,79
8 85 ,86 ,82 ,82 ,81
9 97 ,91
Giải TPHCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 44 96 09 46
G.7 416 714 288 911
G.6 6686 0112 6990 5344 0023 0226 9544 8495 1971 5546 3571 1556
G.5 0113 2760 8456 1544
G.4 05644 69185 53180 10291 58694 14775 74653 74944 82355 57870 10950 32474 65596 41049 00981 71190 24395 30108 68881 68808 19290 69360 91957 72683 33708 44011 47509 46448
G.3 34974 17268 43426 93521 65553 65654 26832 57145
G.2 05624 94657 38230 16279
G.1 56141 94077 17091 33890
G.ĐB 674351 115078 299394 673345
Lô tô miền Nam 30/09/2023
Đầu Lô tô TPHCM
0
1 16 ,12 ,13
2 24
3
4 44 ,44 ,41
5 53 ,51
6 68
7 75 ,74
8 86 ,85 ,80
9 90 ,91 ,94
Đầu Lô tô Long An
0
1 14
2 23 ,26 ,26 ,21
3
4 44 ,44 ,49
5 55 ,50 ,57
6 60
7 70 ,74 ,77 ,78
8
9 96 ,96
Đầu Lô tô Bình Phước
0 09 ,08 ,08
1
2
3 30
4 44
5 56 ,53 ,54
6
7 71
8 88 ,81 ,81
9 95 ,90 ,95 ,90 ,91 ,94
Đầu Lô tô Hậu Giang
0 08 ,09
1 11 ,11
2
3 32
4 46 ,46 ,44 ,48 ,45 ,45
5 56 ,57
6 60
7 71 ,79
8 83
9 90
Giải Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
G.8 94 60 00
G.7 801 431 976
G.6 3466 8959 5233 4518 3686 7340 1804 2159 0875
G.5 0287 2042 2011
G.4 20429 21845 27619 60331 13483 16296 92769 75122 01947 64817 06079 89610 88870 33957 54841 67058 40575 60465 33213 85777 64108
G.3 41017 05417 26990 21063 18589 50140
G.2 23544 55582 48566
G.1 78842 63456 35726
G.ĐB 379228 014548 807240
Lô tô miền Nam 29/09/2023
Đầu Lô tô Vĩnh Long
0 01
1 19 ,17 ,17
2 29 ,28
3 33 ,31
4 45 ,44 ,42
5 59
6 66 ,69
7
8 87 ,83
9 94 ,96
Đầu Lô tô Bình Dương
0
1 18 ,17 ,10
2 22
3 31
4 40 ,42 ,47 ,48
5 57 ,56
6 60 ,63
7 79 ,70
8 86 ,82
9 90
Đầu Lô tô Trà Vinh
0 00 ,04 ,08
1 11 ,13
2 26
3
4 41 ,40 ,40
5 59 ,58
6 65 ,66
7 76 ,75 ,75 ,77
8 89
9
Giải Tây Ninh An Giang Bình Thuận
G.8 25 86 56
G.7 299 856 866
G.6 5044 6328 0753 4318 5758 3854 0378 5186 2573
G.5 1691 3973 6812
G.4 92984 55382 97571 18980 41019 55164 39255 84796 91302 65827 43938 69287 27778 34900 57340 25091 42352 55681 76226 69116 79809
G.3 78062 32512 62194 26697 59456 13097
G.2 98566 60901 70775
G.1 64395 83005 76594
G.ĐB 419116 310240 036672
Lô tô miền Nam 28/09/2023
Đầu Lô tô Tây Ninh
0
1 19 ,12 ,16
2 25 ,28
3
4 44
5 53 ,55
6 64 ,62 ,66
7 71
8 84 ,82 ,80
9 99 ,91 ,95
Đầu Lô tô An Giang
0 02 ,00 ,01 ,05
1 18
2 27
3 38
4 40
5 56 ,58 ,54
6
7 73 ,78
8 86 ,87
9 96 ,94 ,97
Đầu Lô tô Bình Thuận
0 09
1 12 ,16
2 26
3
4 40
5 56 ,52 ,56
6 66
7 78 ,73 ,75 ,72
8 86 ,81
9 91 ,97 ,94
Giải Đồng Nai Cần Thơ Sóc Trăng
G.8 51 39 64
G.7 349 057 644
G.6 4406 0438 8271 4897 3600 6720 1244 6733 8516
G.5 0110 0597 5424
G.4 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 14549 71665 17876 45620 46213 51120 32128 56957 65820 63895 01399 63697 37257 50979
G.3 60396 78168 94858 13091 18132 36574
G.2 45954 23731 47619
G.1 32727 49236 71254
G.ĐB 535337 767861 166893
Lô tô miền Nam 27/09/2023
Đầu Lô tô Đồng Nai
0 06 ,06
1 10
2 25 ,27
3 38 ,37
4 49 ,43
5 51 ,54 ,54 ,54 ,57 ,54
6 68
7 71
8
9 96
Đầu Lô tô Cần Thơ
0 00
1 13
2 20 ,20 ,20 ,28
3 39 ,31 ,36
4 49
5 57 ,58
6 65 ,61
7 76
8
9 97 ,97 ,91
Đầu Lô tô Sóc Trăng
0
1 16 ,19
2 24 ,20
3 33 ,32
4 44 ,44
5 57 ,57 ,54
6 64
7 79 ,74
8
9 95 ,99 ,97 ,93
Giải Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu
G.8 41 95 87
G.7 801 444 353
G.6 9948 9918 7355 5698 8378 9505 4668 0810 2536
G.5 7523 2385 2520
G.4 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153
G.3 17663 56411 70234 71277 09474 61585
G.2 91324 04751 95690
G.1 34188 99090 54345
G.ĐB 587503 991040 924731
Lô tô miền Nam 26/09/2023
Đầu Lô tô Bến Tre
0 01 ,01 ,03
1 18 ,17 ,11
2 23 ,21 ,24
3
4 41 ,48 ,48 ,40
5 55
6 60 ,63
7
8 88
9 97
Đầu Lô tô Vũng Tàu
0 05
1
2
3 32 ,34
4 44 ,40
5 59 ,51
6
7 78 ,78 ,77
8 85 ,81
9 95 ,98 ,90 ,93 ,91 ,90
Đầu Lô tô Bạc Liêu
0 00
1 10
2 20 ,26
3 36 ,31
4 45
5 53 ,53
6 68 ,61
7 74
8 87 ,85 ,80 ,85
9 93 ,90

Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam

1. Lịch mở thưởng

Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau

Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu

Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng

Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận

Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh

Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang

Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt

Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.

2. Cơ cấu giải thưởng

Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).

Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.

Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.

Giải thưởng Tiền thưởng (VNĐ) Trùng Số lượng giải thưởng
Giải ĐB 2.000.000.000 6 số 01
Giải nhất 30.000.000 5 số 10
Giải nhì 15.000.000 5 số 10
Giải ba 10.000.000 5 số 20
Giải tư 3.000.000 5 số 70
Giải năm 1.000.000 4 số 100
Giải sáu 400.000 4 số 300
Giải bảy 200.000 3 số 1.000
Giải Tám 100.000 2 số 10.000
Loveandmoneyband iLcerchiobLu dr-studio mitaLivmehta Lisywrites peter-hoppe motorhomerentaLsscotLand runningthroughpregnancy taLkfusioninthenews gaeastudios naiLstori hackmancarty nanofabrico idproductsaLes abbapadreradio mohammadshehata radioLakye pLantoempower uLtimecesta jesspoLitics cycLopsgraphics 144project thesociaLtoday zebrecoLibri shopstopone terribLetrump Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất